WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Szanowni Państwo,

W imieniu Organizatorów:

Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,  

Faculty of Management National University of Political Studies and Public Administration, Romania,

Institute of Rural Development and Sustainable Economy Hungarian University of Agriculture and Life Sciences |Kaposvár Campus   Hungary

mam zaszczyt zaprosić Państwa na 

 The 19th International Scientific Conference

 

“CURRENT CHALLENGES FOR HUMAN ACTIVITY”

AN INTERDISCIPLINARY APPROACH

 

Siedlce,

December 15th , 2021

(online)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa jest bezpłatna,  organizowana w ramach Projektu International Week

Artykuły naukowe zostaną opublikowane w czasopismach naukowych z listy MNISW:

W Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie” (ISSN 2082-5501) (20 pkt)  lub „De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności”  (ISSN 2450-5005 ) (20 pkt)  lub w recenzowanej monografii (rozdział 20 pkt), wg preferencji autora.

Termin rejestracji – do 25 listopada 2021 r.

Termin konferencji i wysłania artykułu – 15 grudnia  2021 r.

Informacje dotyczące konferencji znajdują się w załączonym zaproszeniu oraz na stronie: https://www.google.com/url?q=https://internationalweek.uph.edu.pl/&source=gmail&ust=1636965307237000&usg=AOvVaw0eEb6np1Z2XATJoh3GxfIi">https://internationalweek.uph.edu.pl/

Rejestracja jest  na stronie:  https://www.google.com/url?q=https://internationalweek.uph.edu.pl/&source=gmail&ust=1636965307237000&usg=AOvVaw0eEb6np1Z2XATJoh3GxfIi">https://internationalweek.uph.edu.pl/

 

The 19th International Scientific Conference “CURRENT CHALLENGES FOR HUMAN ACTIVITY” AN INTERDISCIPLINARY APPROACH pdf

 

Z wyrazami szacunku,

dr Jolanta Brodowska-Szewczuk

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego "International Week 2021"

Wydziała Nauk Społecznych

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

https://www.google.com/url?q=https://internationalweek.uph.edu.pl/&source=gmail&ust=1636965307237000&usg=AOvVaw0eEb6np1Z2XATJoh3GxfIi">https://internationalweek.uph.edu.pl/