WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Z życia wydziału

Inauguracja

rektor

W niecodziennych warunkach i zachowaniem zasad bezpieczeństwa, 1 października odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego. Z uwagi na zalecenia sanitarno-epidemiologiczne grono uczestników zostało ograniczone. Niemniej relację z tego wydarzenia mogliśmy oglądać za pośrednictwem poratlu YouTube. Zgodnie z akademicką tradycją JM Rektor prof. dr hab. Mirosław Minkina dokonał immatrykulacji studentów I roku, którzy złożyli uroczyste ślubowaniei. W imieniu starszych koleżanek i kolegów powitała ich Przewodnicząca Parlamentu Studentów Pani Martyna Kwiatkowska, zachęcając do aktywnego studiowania i uczestnictwa w studenckim ruchu naukowym.

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

Serdeczenie zapraszamy na transmisje roku akademickiego 2020/2021. W uroczystości udział wezmą władze rektorskie i dziekańskie, Senat UPH,  poczet sztandarowy UPH oraz przedstawiciele studentów pierwszego roku studiów, którzy złożą uroczyste ślubowanie. Szanowni członkowie społeczności uniwersyteckiej, drodzy Przyjaciele Uniwersytetu! Bądźmy w tym dniu razem i gotowi do sprostania wyzwaniom roku akademickiego 2020/2021.

Kampania reklamowa w Radiu ESKA Siedlce

Właśnie zakończyliśmy dwutygodniową kampanię reklamową w Radiu ESKA Siedlce.
Spot reklamowy w 100% został przygotowany przez pracowników Wydziału.
Prawie sto emisji spotu przyniosło niemały skutek, ponieważ odnotowaliśmy wzrost rejestracji kandydatów na studia.
Jeśli nie udało Wam się usłyszeć materiału audio w radio, zachęcamy do klikania w link poniżej:

Prorektor dr hab. Tamara Zacharuk, prof. uczelni wyróżniona przez 18 Dywizja Zmechanizowana.

Tamara Zacharuk
W Siedlcach odbyły się uroczystości związane ze świętem 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka. Uczestniczyła w nich także delegacja 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 
na czele z Rektorem prof. dr hab. Mirosławem Minkiną. Dr hab. Tamara Zacharuk, profesor uczelni, Prorektor ds. rozwoju i promocji UPH, została wyróżniona tytułem "Przyjaciel Żelaznej Dywizji".  

Film o Wydziale

facebook2

 

Kontakt do Dziekanatu

Wzory dokumentów

kontakt

Wydział Nauk Społecznych

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach

ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce

e-mail: ws@uph.edu.pl
witryna www: www.ws.uph.edu.pl
 

Na Wydziale Nauk Społecznych funkcjonują cztery Instytuty:

 1. Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
 2. Instytut Nauk o Polityce i Administracji
 3. Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
 4. Instytut Pedagogiki

oraz cztery jednostki ogólnowydziałowe:

 1. Transdyscyplinarne Centrum Badań Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego
 2. Cenrum Kursów i Szkoleń
 3. Centrum Inkluzji Społecznej
 4. Centrum Badań Bezpieczeństwa Uczestników Transportu

Czasopisma naukowe

czasopisma

Zapraszamy do publikowania w naszych czasopismach naukowych:

 1. De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności,
 2. Doctrina. Studia społeczno-polityczne,
 3. Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne seria Pedagogika
  (finansowane w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”),
 4. Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy,
 5. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
  (finansowane w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”)

Sprawy obsługi administracyjnej czasopism naukowych prowadzi mgr Izabela Łopatka tel. 25 643 17 33, e-mail: izabela.lopatka@uph.edu.pl