WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

oferta rekrutacyjna Wydziału Nauk Społecznych

studia podyplomowe stwarzają szansę osiągnięcia nowych kwalifikacji zawodowych, a także uaktualnienia lub nabycia nowej wiedzy i umiejętności. Zapraszam zatem serdecznie

Szanowni studenci,
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych informuje, iż aby uzyskać indywidualną organizację studiów należy złożyć stosowne podanie w dziekanacie. Szczegóły uzyskania zgody na IOS precyzuje $17 Regulaminu studiów (https://bip.ires.pl/gfx/ap/files/Prawo/Uchwaly_2019/US-067-19-dc.pdf).
Nie wyznacza się terminu złożenia podania, ale jednocześnie informuje się, iż IOS swoje funkcjonowanie rozpoczyna od momentu przyznania zgody przez Dziekana, a nie wstecz, czyli np. od początku semestru.

Szanowni Studenci,
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych informuje, iż istnieje możliwość składania pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej) do dnia 31 października 2021 roku.
Aby móc skorzystać z takiej możliwości należy uzyskać zgodę Dziekana po uprzednim złożeniu odpowiedniego podania (do dnia 20.09.2021 r.) oraz uzyskania odpowiedniej opinii promotora pracy.

Z życia wydziału

Międzywydziałowe Igrzyska Kariery

Pozytywna ocena kierunku Kryminologia Stosowana dokonana przez Polską Komisję Akredytacyjną

logo Polskiej Akademii Akredytacyjnej

Z satysfakcją informujemy, że Polska Komisja Akredytacyjna przyznała pozytywną ocenę prowadzonym w naszym Instytucie studiom  na kierunku Kryminologia Stosowana.

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim osobom współtworzącym nasz kierunek: Władzom Wydziału i Instytutu, Wykładowcom, Studentom, Pracownikom administracji Instytutu i Dziekanatu

Wesołego Alleluja!

Sesja tuż, tuż...