WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Rekrutacja studentów na wyjazdy na studia w ramach program Erasmus+
semestr letni 2023/ 2024

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą rozpoczyna nabór studentów na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ na semestr letni roku akademickiego 2023/2024. Rekrutacja będzie przeprowadzona przez komisje wydziałowe w dniach 02-20.10.2023 r.

W związku z Zarządzeniem Rektora nr 7 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie obowiązkowego lektoratu języka polskiego dla cudzoziemców odbywających studia stacjonarne pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie w Siedlcach, informujemy, że obowiązkowe spotkanie organizacyjne dla studentów z pierwszych lat odbędzie się 05.10. (czwartek) w sali 1.5, godz. 15.15 w budynku WNH i WNS (ul. Żytnia).
Podczas spotkania:
a. zweryfikowane zostaną dokumenty osób ubiegających się o zwolnienie z udziału w obowiązkowym lektoracie języka polskiego, zgodnie z par. 2 pkt 3 Zarządzenia; ci studenci proszeni są o przyniesienie ze sobą dokumentów wymienionych w Zarządzeniu;
b. przeprowadzony zostanie test znajomości języka polskiego jako obcego. Zgodnie z par. 2 pkt 2. osoby, które uzyskają z testu ocenę co najmniej dobrą (4.0) mogą zostać zwolnione z udziału w lektoracie.

z dniem 27 września br. ruszają zapisy na zajęcia do wyboru z dziedziny nauk humanistycznych oraz dziedziny nauk społecznych.

Czytaj dalej

Wniosek o stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024 oraz załączniki do wniosku student powinien przygotować samodzielnie, zgodnie z instrukcją podaną na stronie MEiN.

Wnioski należy składać za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF – system ogólnopolski). System będzie aktywny od 1 października 2023 r.

Szczegóły w piśmie

Nadchodzące wydarzenia

Inauguracja roku akademickiego 2023/2024

inauguracja 2023 plakat

Konferencja - XX International Week XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE „Navigating our Challenging Times Strategies for Resilience and Recovery” October 18th-20th, 2023

IW 2023

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Systemy dochodów jednostek samorządu terytorialnego w wybranych krajach", 27-28 września 2023 r.

Zdjęcie przedstawia grafikę promocyjną Konferencji