WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

w dniu 2 października 2023 r. od godz. 17:00.

w dniu 3 października 2023 r. (wtorek) będzie nieczynny.

Uruchomiona została II tura zapisów na zajęcia z dziedziny nauk  humanistycznych/dziedziny nauk społecznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024

Więcej informacji

Podpisanie ślubowania, odbiór elektronicznej legitymacji oraz wniesienie opłaty za ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków będzie się odbywało zgodnie z harmonogramem

Harmonogram przyjęć w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych st. stac.

Harmonogram przyjęć w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych st. nstac.

Nadchodzące wydarzenia

Inauguracja roku akademickiego 2023/2024

inauguracja 2023 plakat

Konferencja - XX International Week XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE „Navigating our Challenging Times Strategies for Resilience and Recovery” October 18th-20th, 2023

IW 2023