WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dzien internacjonalizacji

Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Katedra Myśli Politycznej i Komunikowania Politycznego
Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego

zapraszają do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod tytułem

Głowa państwa i władza wykonawcza – idee, modele, praktyka
w dniach 11-12 maja 2023 r.

Miejsce obrad: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Społecznych, ul. Żytnia 39, Siedlce oraz platforma online (Google Meet)

Więcej informacji o konferencji w załącznikach:
wersja polska
oryginalna     dostępna cyfrowo
wersja angielska
oryginalna     dostępna cyfrowo

Zdjęcie przedstawia grafikę promocyjną Konferencji