WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Studenci I roku studiów stacjonarnych
z I i II etapu rekrutacji

Podpisanie ślubowania, odbiór elektronicznej legitymacji oraz wniesienie opłaty za ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków będzie się odbywało zgodnie z Harmonogramem
od 3.10.2022 r.

 harmonogramwydawaniadokumentwwdziekanacie

Od 28 września 2022 r. od godz.12.00 uruchomiony będzie system USOSWeb na zapisy na zajęcia z semestru 1 dla studentów pierwszych lat studiów z wybranych kierunków:
1. Logistyka, studia I stopnia stacjonarne,
2. Prawo, studia jednolite magisterskie.
Zapisy na zajęcia prosimy dokonywać zgodnie z rozkładem zajęć, który znajduje się na stronie Wydziału.

z dniem 27 września 2022 r. ruszają zapisy na zajęcia do wyboru z dziedziny nauk humanistycznych oraz dziedziny nauk społecznych

Czytaj dalej