WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA WNS OBWIESZCZA, ŻE W WYBORACH DO SENATU NA KADENCJĘ 2020 – 2024 WYBRANI ZOSTALI:

Z GRUPY PROFESORÓW I PROFESORÓW UCZELNI:

1. INDRASZCZYK ARKADIUSZ

2. KASZUBA MALINA MARTA

3. KLIM-KLIMASZEWSKA ANNA

4. TOPOLEWSKI STANISŁAW

 Z GRUPY POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI:

1. CHRZĄŚCIK MARCIN

                                                                     Przewodniczący WKW dr Michał Krawczyk