WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

zarzadzanie_w_sporcie

Od roku akademickiego 2023/2024 w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości będzie prowadzona rekrutacja na Podyplomowe Studia Zarzadzania w Sporcie. Studia mają na celu nabycie przez słuchaczy kompetencji menedżerskich w zakresie profesjonalnego zarządzania klubami i organizacjami sportowymi oraz wydarzeniami sportowymi i karierami sportowymi zawodników.

Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Zajęcia realizowane są w trakcie sesji weekendowych. Studia kończą się złożeniem egzaminu dyplomowego. Absolwent otrzymuje Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Rejestracja słuchaczy odbywa się przez system IRK.