WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Film o Wydziale

wns2

Aktualności

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) i § 13 ust. 3 pkt 25 Statutu UPH oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządza się, co następuje:

§ 1

 • Wydłuża się do dnia 10 kwietnia 2020 r. ustalony w Zarządzeniu Rektora Nr 29/2020 z dnia 11 marca 2020 r. okres zawieszenia:
 • kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach;
 • kształcenia doktorantów realizowanego w ramach zajęć;
 • prowadzonej w UPH, innej niż wymieniona w pkt 1 i 2 działalności dydaktycznej oraz usługowej, w tym dyżurów i konsultacji;
 • zajęć prowadzonych w Ośrodku Jeździeckim;
 • zajęć prowadzonych z dziećmi i młodzieżą w Centrum Sportu i Rekreacji;
 • zajęć prowadzonych w Uniwersytecie Otwartym i Uniwersytecie Dziecięcym.
 • W okresie zawieszenia, kształcenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, realizowane jest na zasadach określonych w Zarządzeniu Rektora Nr 36/2020 z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie realizacji zajęć on-line w UPH w czasie ograniczenia funkcjonowania uczelni
  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 § 2

Wydłuża się do dnia 10 kwietnia 2020 r. ustalony w Zarządzeniu Rektora Nr 29/2020 z dnia 11 marca 2020 r. okres zamknięcia dla czytelników Biblioteki Głównej oraz biblioteki specjalistycznej.

 § 3

Do dnia 30 kwietnia 2020 r. włącznie:

 • odwołuje się wydarzenia o charakterze otwartym: konferencje, sympozja, imprezy o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym oraz inne wydarzenia organizowane w Uniwersytecie;
 • zawiesza się wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu;
 • wstrzymuje się przyjazdy do Uniwersytetu gości zagranicznych;
 • wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w Domach Studenta, jak również wprowadza się zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.

 § 4

 § 5

 • Pracownicy UPH zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania telefonicznie i mailowo kierownika jednostki organizacyjnej o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez wirusa SARS-CoV-2 lub fakcie objęcia kwarantanną.
 • Kierownicy jednostek, o których mowa w ust. 1, przekazują niezwłocznie informacje o chorobie pracownika na adres mailowy rektora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 § 6

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do:

 • codziennego zapoznawania się z komunikatami wydawanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz regulacjami prawnymi i komunikatami wydawanymi przez Rektora UPH;
 • utrzymywania kontaktu z pracownikami i nadzorowania wykonywanej przez nich pracy zdalnej, na zasadach określonych w odrębnych przepisach i komunikatach.

 § 7

Rektor może podejmować indywidualne decyzje w przypadkach nieokreślonych niniejszym zarządzeniem.

 § 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2020 r.

REKTOR
dr hab. Tamara Zacharuk
profesor uczelni

Ogłoszenie w sprawie możliwości otrzymania zapomogi - wyjaśnienia

W czasie pandemii koronawirusa psycholog dr Joanna Zienkiewiczą, oferuje wsparcie wszystkim, którym trudno jest odnaleźć się w tej trudnej sytuacji.

Zapraszamy na konsultacje on-line we wtorki w godzinach 16.00 - 17.30, w aplikacji MEET.

Możecie napisać maila i umówić się na spotkanie on-line:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Kontakt

Drodzy Studenci

Od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania z Dziekanatem Wydziału Nauk Społecznych możecie się Państwo skontaktować pod numerem telefonu:

25 6431508

lub za pomocą poczty elektronicznej: ws@uph.edu.pl

kontakt

Wydział Nauk Społecznych

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach

ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce

e-mail: ws@uph.edu.pl
witryna www: www.ws.uph.edu.pl

Władze Wydziału


Administracja Wydziału
 

Na Wydziale Nauk Społecznych funkcjonują cztery Instytuty:

 1. Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
 2. Instytut Nauk o Polityce i Administracji
 3. Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
 4. Instytut Pedagogiki

oraz cztery jednostki ogólnowydziałowe:

 1. Transdyscyplinarne Centrum Badań Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego
 2. Cenrum Kursów i Szkoleń
 3. Centrum Inkluzji Społecznej
 4. Centrum Badań Bezpieczeństwa Uczestników Transportu

Czasopisma naukowe

czasopisma

Zapraszamy do publikowania w naszych czasopismach naukowych:

 1. De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności,
 2. Doctrina. Studia społeczno-polityczne,
 3. Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne seria Pedagogika
  (finansowane w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”),
 4. Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy,
 5. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
  (finansowane w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”)

Sprawy obsługi administracyjnej czasopism naukowych prowadzi mgr Izabela Łopatka tel. 25 643 17 33, e-mail: izabela.lopatka@uph.edu.pl