WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Bezpieczeństwo wschodniej granicy polski w kontekście wyzwań i zagrożeń XXI wieku
W dniu 1 czerwca 2022 roku w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Bezpieczeństwa wschodniej granicy Polski w kontekście wyzwań i zagrożeń XXI wieku". Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie UPH w Siedlcach oraz 18. Dywizję Zmechanizowaną im. gen. T. Buka w Siedlcach.

Więcej informacji na stronie

W dniu 17 maja 2022 r. studenci kierunku kryminologia wraz z Kołem Naukowym Kryminologii i Kryminalistyki odbyli zajęcia praktyczne w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.

Więcej informacji na stronie

Wykład otwarty na temat Bezpieczeństwo żywnościowe w kontekście wojny na Ukrainie

W dniu 24.05.2022 r. na Wydziale Nauk Społecznych odbył się wykład otwarty prof. Vitaliya Dankevycha, dziekana Wydziału Prawa z Polissia National University w Żytomierzu na Ukrainie, który opowiedział uczestnikom o wpływie wojny na Ukrainie na globalne bezpieczeństwo żywnościowe. W wykładzie wzięli udział studenci i wykładowcy z różnych wydziałów naszego uniwersytetu. Moderatorem spotkania był dr Łukasz Święcicki z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji.

Nadchodzące wydarzenia

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Systemy dochodów jednostek samorządu terytorialnego w wybranych krajach", 27-28 września 2023 r.

Zdjęcie przedstawia grafikę promocyjną Konferencji