WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Praktyki zawodowe są obowiązkowym elementem kształcenia wpisanym w plan studiów każdego kierunku studiów pierwszego stopnia.

Akty prawne

Regulaminy praktyk i opiekunowie praktyk

studia podyplomowe inob

 

Praktyki prowadzone przez Instytut
Nauk o Bezpieczeństwie


Kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Regulamin praktyk
Opiekun praktyk

Kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Regulamin praktyk
Opiekun praktyk

Kierunek KRYMINOLOGIA

Regulamin praktyk
Opiekun praktyk

Kierunek KRYMINOLOGIA STOSOWANA

Regulamin praktyk
Opiekun praktyk

studia podyplomowe inpa

 

Praktyki prowadzone przez Instytut
Nauk o Polityce i Administracji


Kierunek ADMINISTRACJA

Opiekun praktyk: dr Karol Pachnik

Kierunek PRAWO, studia jednolite magisterskie

 studia podyplomowe inzj

 

Praktyki prowadzone przez Instytut
Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Kierunek LOGISTYKA

Opiekun praktyk: mgr Ola Bareja-Wawryszuk

Kierunek ZARZĄDZANIE

Opiekun praktyk: mgr Maryla Karczewska-Czapska

 studia podyplomowe ip

 

Praktyki prowadzone przez Instytut Pedagogiki

Kierunek PEDAGOGIKA

Regulamin praktyk
Opiekun praktyk

Kierunek PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Regulamin praktyk
Opiekun praktyk

Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA

Regulamin praktyk
Opiekun praktyk