WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Praktyki zawodowe są obowiązkowym elementem kształcenia wpisanym w plan studiów każdego kierunku studiów pierwszego stopnia.

Akty prawne

Regulaminy praktyk i opiekunowie praktyk

studia podyplomowe inob

 

Praktyki prowadzone przez Instytut
Nauk o Bezpieczeństwie


Kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Regulamin praktyk
Opiekun praktyk: dr Daria Krzewniak

Kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Regulamin praktyk
Opiekun praktyk: dr Daria Krzewniak

Kierunek KRYMINOLOGIA

Regulamin praktyk
Opiekun praktyk

Kierunek KRYMINOLOGIA STOSOWANA

Regulamin praktyk
Opiekun praktyk: doktor Jan Świerczewski

studia podyplomowe inpa

 

Praktyki prowadzone przez Instytut
Nauk o Polityce i Administracji


Kierunek ADMINISTRACJA

Opiekun praktyk: dr Karol Pachnik

Kierunek PRAWO, studia jednolite magisterskie

 studia podyplomowe inzj

 

Praktyki prowadzone przez Instytut
Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Kierunek LOGISTYKA

Opiekun praktyk: dr Ewa Multan

Kierunek ZARZĄDZANIE

Opiekun praktyk: mgr Maryla Karczewska-Czapska

 studia podyplomowe ip

 

Praktyki prowadzone przez Instytut Pedagogiki

na studiach stacjonarnych I stopnia:

1. Pedagogika zs. Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym rok 2020/2021

 • Ciągła praktyka dydaktyczna w przedszkolu – 60 godz. realizowana w semestrze
  5 – dr Agata Fijałkowska-Mroczek,
 • Ciągła praktyka dydaktyczna na I etapie edukacyjnym – 60 godz. realizowane
  w semestrze 6 – dr Aldona Grądzka-Tys.

2. Pedagogika specjalna – resocjalizacja z profilaktyką społeczną rok 2020/2021

 • Praktyka pedagogiczna metodyczna ciągła 6 tygodniowa – 120 godzin realizowana w semestrze 4 i 5 zaliczana w semestrze 5 – dr Bartłomiej Gaik.

3. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna rok 2020/2021

 • Praktyka 4 tygodniowa ciągła dydaktyczna w przedszkolu w wymiarze 120 godz. – dr Sabina Wieruszewska-Duraj,
 • Praktyka 4 tygodniowa ciągła dydaktyczna w klasach I-III w wymiarze 120 godz. – dr Ewa Wyczółkowska.

na studiach stacjonarnych II stopnia:

1. Pedagogika zs. Profilaktyka społeczna rok 2020/2021

 • Praktyka zawodowa pedagogiczna ciągła realizowana po 2 semestrze w wymiarze 150 godzin (5 tygodni) zaliczana w semestrze 4 – dr B. Trębicka-Postrzygacz,

2. Pedagogika zs. Edukacja wieku dziecięcego rok 2020/2021

 • Praktyka zawodowa pedagogiczna ciągła realizowana po 2 semestrze w wymiarze 150 godzin (5 tygodni) zaliczana w semestrze 4 – dr Sabina Wieruszewska-Duraj.

3. Pedagogika specjalna zs. Socjoterapia rok 2020//2021

 • Praktyka zawodowa pedagogiczna ciągła realizowana po 2 semestrze w wymiarze 150 godzin zaliczana w semestrze 3 – dr B. Bocian-Waszkiewicz.

na studiach niestacjonarnych I stopnia:

1. Pedagogika zs. Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym rok 2020/2021

 • Ciągła praktyka dydaktyczna w przedszkolu realizowana w semestrze 5 w wymiarze 60 godz. – dr Agata Fijałkowska-Mroczek,
 • Ciągła praktyka dydaktyczna na I etapie edukacyjnym realizowana w semestrze 6 w wymiarze 60 godz. – dr Aldona Grądzka-Tys.

2. Pedagogika zs. Opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

 • Praktyka pedagogiczna realizowana po 4 semestrze w wymiarze 150 godz. – dr Renata Matysiuk.

3. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna rok 2020/2021

 • Praktyka ciągła dydaktyczna (4 tygodnie) w przedszkolu w wymiarze 120 godz. –dr Sabina Wieruszewska-Duraj,
 • Praktyka ciągła dydaktyczna (4 tygodnie) w klasach I-III w wymiarze 120 godz. – dr Ewa Wyczółkowska.

na studiach niestacjonarnych II stopnia

1. Pedagogika zs. Edukacja wieku dziecięcego rok 2020/2021

 • Praktyka zawodowa pedagogiczna ciągła realizowana po 2 semestrze w wymiarze 150 godzin (5 tygodni) zaliczana w semestrze 4 – dr Sabina Wieruszewska-Duraj,

2. Pedagogika zs. Doradztwo zawodowe i coaching kariery rok 2020/2021

 • Praktyka zawodowa pedagogiczna ciągła realizowana po 2 semestrze w wymiarze 150 godzin (5 tygodni) zaliczana w semestrze 4 – dr Małgorzata Wiśniewska.

3. Pedagogika specjalna zs. Socjoterapia rok 2020/2021

 • Praktyka zawodowa pedagogiczna ciągła realizowana po 2 semestrze, zaliczana w semestrze 3 w wymiarze 150 godzin ( 5tygodni) – dr Beata Bocian-Waszkiewicz

4. Pedagogika specjalna zs. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

 • Praktyka zawodowa pedagogiczna ciągła realizowana po 2 semestrze, zaliczana w semestrze 3, w wymiarze 150 godzin ( 5 tygodni) – dr Ewa Jówko.

                  

Opiekunowie pierwszych lat studiów natomiast to:

Pedagogika I stopnia – st. stacjonarne - dr Lucjan Rzeszutek, st. niestacjonarne – dr Barbara Dobrowolska

Pedagogika II stopnia -  st. stacjonarne – dr Renata Matysiuk, st. niestacjonarne – dr Lucjan Rzeszutek

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna 5-letnie – st. stacjonarne - dr Ewa Wyczółkowska

Pedagogika Specjalna 5-letnie – st. stacjonarne (po pozytywnej decyzji JM Rektora) – dr Bartłomiej Gaik

Pedagogika Specjalna II stopnia - st. stacjonarne – dr Beata Trębicka-Postrzygacz, st. niestacjonarne – dr Bartłomiej Gaik