WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Wydział Nauk Społecznych oferuje swoim studentom pracę w studenckich kołach naukowych. Na Wydziale Nauk Społecznych działają następujące koła naukowe:

 

Studenci mogą rozwijać w nich swoje zainteresowania naukowe, ucząc się jednocześnie podstaw pracy naukowej i badawczej. Członkowie kół biorą udział w konferencjach naukowych, piszą artykuły i komunikaty, które przedstawiają na konferencjach oraz podczas Festiwalu Nauki Polskiej. Studenci uczestniczą również w organizowanych przez Uczelnię Dniach Otwartych UPH promując kierunki studiów prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych.