WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Samorząd studencki prowadzi działalność w zakresie spraw studenckich, w szczególności socjalno-bytowych i kulturalnych.

Do zadań samorządu studenckiego w szczególności należy:

  • reprezentowanie studentów wobec władz Uczelni, inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności socjalnej, kulturalnej, sportowej, turystycznej i wychowawczej,
  • współdziałanie z organami Uczelni oraz nauczycielami akademickimi w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu kształcenia  studentów i stworzenia im jak najlepszych warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności,
  • inicjowanie i wspieranie samopomocy studenckiej.

 

Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Społecznych:

WYBORY DO RADY WKRÓTCE