WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

WYZWANIA NAUK SPOŁECZNYCH W XXI WIEKU

 

Konferencja ma na celu aktywizację i integrację studenckiej społeczności naukowej z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z innymi ośrodkami naukowymi w Polsce. Ideą Konferencji jest wymiana doświadczeń, próba wskazania nowych obszarów badawczych oraz dyskusja nad aktualnymi problemami rozwoju teorii i praktyki w ramach wskazanych obszarów tematycznych. Konferencja stwarza przestrzeń do wypracowania wniosków w zakresie współczesnych wyzwań i zagrożeń występujących w naukach społecznych.

Kalendarium:

 • 10 maja 2023 - Rejestracja Uczestników - link do rejestracji
 • 16 maja 2023 - Wysłanie do Uczestników programu konferencji
 • 23 maja 2023 - Konferencja
 • 30 czerwca 2023 - przesłanie tekstów artykułów przygotowanychzgodnie z wytycznymi Organizatorów (link) na adres mailowy:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • koniec 2023 lub początek 2024 r. - wydanie monografii w Wydawnictwie UPH w Siedlcach, znajdującego się w wykazie MEiN wydawnictw punktowanych.

Obszary tematyczne:

 • Problemy, potencjały dzieci i młodzieży współcześnie oraz przyszłościowo;
 • Kondycja rodziny we współczesnym świecie;
 • Kreatywność w myśleniu i działaniu w różnych obszarach funkcjonowania człowieka;
 • Wybrane problemy ekskluzji i inkluzji społecznej w obecnej rzeczywistości;
 • Współczesny wymiar zagrożeń militarnych;
 • Społeczne i kulturowe uwarunkowania kreowania bezpieczeństwa;
 • Profilaktyka zjawisk patologicznych i przestępczości;
 • Nowe formy przestępczości w XXI wieku;
 • Ekologiczne aspekty bezpieczeństwa i działań logistycznych;
 • Uwarunkowania funkcjonowania łańcucha dostaw;
 • Innowacyjne rozwiązania w działalności logistycznej;
 • Ekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w dobie niestabilności gospodarczej;
 • Źródła finansowania działalności gospodarczej;
 • Prawo jako zjawisko społeczne;
 • Instrumenty administracyjne, ekonomiczne i społeczne w ochronie środowiska;
 • Działalność samorządu terytorialnego w sferze użyteczności publicznej;
 • Wyzwania w zarządzaniu kapitałem ludzkim;
 • Kierunki zmian w zarządzaniu sprzedażą i obsługą klienta;
 • Organizacje przyszłości, turkus w zarządzaniu;

Komitet organizacyjny:

 • dr Radosław Korneć – przewodniczący komitetu (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 • mgr Dorota Aydoğdu - Koło Naukowe Pedagogów Kreatywnych
 • Julia Kaszczyc - Koło Naukowe Pedagogów Kreatywnych
 • Konrad Kosyl - koło naukowe TOP MANAGER
 • Martyna Krzyżanowska - Studenckie Koło Naukowe Wychowania Przedszkolnego
 • Anna Michalska - Koło Naukowe Inclusion
 • Piotr Miller - Koło Naukowe Logistyków
 • Hubert Wolnicki - Studenckie Koło Ekonomiczne 
 • Julia Nowicka - Koło Naukowe Bezpieczeństwa
 • Sandra Lech - Koło Naukowe Kryminologii i Kryminalistyki
 • Maksymilian Strzyżewski - Studenckie Koło Naukowe "Sapere Aude", Collegium Bobolanum Akademia Katolicka w Warszawie

Komitet Naukowy: 

 • dr hab. Malina Kaszuba, prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach – przewodnicząca komitetu
 • prof. dr hab. Tomasz Jałowiec, Akademia Sztuki Wojennej
 • dr hab. Włodzimierz Fehler, prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. Marcin Górnikiewicz, prof. WAT, Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr hab. Arkadiusz Indraszczyk, prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • dr hab. Elżbieta Jaszczyszyn, prof. uczelni, Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Anna Klim-Klimaszewska, prof. Uczelni, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • dr hab. Norbert Malec, prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • kmdr dr hab. Bartłomiej Pączek, prof. AMW, Akademia Marynarki Wojennej
 • dr hab. Grzegorz Pietrek, prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • dr hab. Dorota Strus, prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • dr hab. Stanisław Topolewski, prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • dr hab. Tamara Zacharuk, prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • dr Agnieszka Araucz-Boruc, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • dr Marcin Fitas, Akademia Marynarki Wojennej
 • dr inż. Iwona Gorzeń Mitka Politechnika Częstochowska
 • dr Radosław Korneć, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • dr Piotr Lizakowski, Akademia Marynarki Wojennej
 • dr inż. Adam Marcysiak, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • dr inż. Agata Marcysiak, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • dr inż. Anna Rak, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • dr Agnieszka Roguska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • dr inż. Monika Sipa, Politechnika Częstochowska
 • dr Monika Wakuła, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • dr inż. Robert Wawer SJ, Collegium Bobolanum Akademia Katolicka w Warszawie
 • dr Jacek Woźniak, Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr Sylwia Zakrzewska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • mgr Maryla Karczewska-Czapska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej (wystąpienia online preferowane są dla gości spoza UPH w Siedlcach). Formą wystąpienia na konferencji może być prezentacja multimedialna. Czas wystąpienia do 15 minut.