WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 
Studia podyplomowe prowadzone
przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

studia podyplomowe inob

Podyplomowe Studia Edukacji Samorządzowej i Sektora NonProfit
Podyplomowe Studia Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Podyplomowe Studia Edukacji dla Bezpieczeństwa
Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Informacji, Systemów i Sieci Informatycznych
Studia podyplomowe prowadzone
przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji

studia podyplomowe inpa

Podyplomowe Studia Służby Cywilnej, Administracji Publicznej, Zarządzania Rozwojem Lokalnym i Regionalnym
Podyplomowe Studia Administracji i Finansów Publicznych

  

 
Studia podyplomowe prowadzone
przez Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

studia podyplomowe inzj

Podyplomowe Studia Audytu Wewnętrznego i Rachunkowości
Podyplomowe Studia Strategicznego Zarządzania Personelem
Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 
Studia podyplomowe prowadzone
przez Instytut Pedagogiki

studia podyplomowe ip

Podyplomowe Studia Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Podyplomowe Studia Socjoterapii
Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Edukacji Włączającej
Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Terapii Pedagogicznej
Podyplomowe Studia Kształcenia Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi