WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Do zadań Rady należeć będzie:
- opiniowanie programów studiów;
- zgłaszanie propozycji zmian w programach studiów;
- oferowanie studentom Wydziału możliwości odbywania praktyk zawodowych;
- stwarzanie studentom możliwości przeprowadzenia badań i pozyskania informacji niezbędnych do opracowywania prac dyplomowych;
- okazjonalne przeprowadzanie zajęć warsztatowych dla studentów.

 

1

Czytaj dalej

Dnia 4 października 2021 r. na Wydziale Nauk Społecznych zostało zorganizowane spotkanie adaptacyjne dla studentów pierwszych roczników studiów stacjonarnych.
Organizatorzy zaprezentowali strukturę uczelni/wydziału oraz przedstawili sylwetki władz.
Następnie można było uzyskać informację nt. pracy Dziekanatu, funkcjonowania Samorządu Studenckiego, współpracy międzynarodowej oraz wielu innych aspektów studiowania na Wydziale Nauk Społecznych.logo Polskiej Akademii Akredytacyjnej

Z satysfakcją informujemy, że Polska Komisja Akredytacyjna przyznała pozytywną ocenę prowadzonym w naszym Instytucie studiom  na kierunku Kryminologia Stosowana.

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim osobom współtworzącym nasz kierunek: Władzom Wydziału i Instytutu, Wykładowcom, Studentom, Pracownikom administracji Instytutu i Dziekanatu