WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Biblioteka Główna oraz Biblioteka WNŚiP zostają zamknięte dla Czytelników w dniach 9-29 listopada br. w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 6 listopada 2020 r., poz. 1972, stanowiącym:

11a. Do dnia 29 listopada 2020 r. ustanawia się ograniczenie prowadzenia działalności przez biblioteki publiczne i naukowe, instytucje kultury oraz inne podmioty działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902) polegające na zakazie:
  1. udostępniania zbiorów publiczności,
  2. organizacji wydarzeń z udziałem publiczności - z wyłączeniem działań prowadzonych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Do dyspozycji Użytkowników pozostają:
  • zamawianie kopii cyfrowych książek i czasopism,
  • subskrybowane zasoby elektroniczne,
  • Repozytorium UPH,
  • Biblioteka Cyfrowa UPH.