WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Dnia 31 stycznia 2019 roku Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Ministerstwie Infrastruktury opublikowała wyniki badania w zakresie społecznych kosztów zdarzeń drogowych w Polsce w 2018 roku, opracowanego w Centrum Badań Bezpieczeństwa Uczestników Transportu działającym przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Pełen raport przedstawiający wyniki wyceny pt. Wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec roku 2018, z wyodrębnieniem średnich kosztów społeczno-ekonomicznych wypadków na transeuropejskiej sieci transportowej” jest dostępny na stronach KR BRD pod następującym linkiem:

https://www.krbrd.gov.pl/pl/koszty-zdarzen-drogowych.html

 

 

 

Zapraszamy również na stronę CBBUT (www. cbbut.uph.edu.pl) do zapoznania się z najważniejszymi informacjami na temat wyników wyceny oraz do wysłuchania rozmowy z kierownikiem projektu i autorką metody wyceny - dr inż. Agatą Jaździk-Osmólską z redaktorem Krzysztofem Woźniakiem na temat raportu, która odbyła się 4 stycznia w audycji radia TokFM „Skołowani”.

https://audycje.tokfm.pl/podcast/84902,Koszty-wypadkow-i-kolizji-drogowych-w-2018-r