WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

 

Brama wjazdowa od ulicy Żytniej

otwarta w godz. 7.00-21.15

W dni świąteczne oraz wolne od pracy brama zamknięta przez całą dobę.

Brama wjazdowa od ulicy Popiełuszki

otwarta w godz. 5.30-22.15

W dni świąteczne oraz wolne od pracy brama zamknięta przez całą dobę.

Furtka od ulicy Popiełuszki

(na wysokości Biblioteki Głównej)

 otwarta w godz. 6.00-22.15

Furtka od ulicy Popiełuszki

(na wysokości Osiedla Studenckiego)

otwarta w godz. 7.00-10.00 oraz 15.00-22.15

Furtka od osiedla Nowy Świat

Zamknięta

Dni, w których odbywają się zajęcia na studiach niestacjonarnych
i podyplomowych traktowane są jak dni robocze.