WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wypełnienie ankiety absolwenta w USOS-ie. Jej celem jest zebranie opinii absolwentów naszego Wydziału na temat realizacji procesu dydaktycznego oraz oceny ogólnego poziomu satysfakcji z ukończonych studiów. Pozyskane od Państwa informacje wykorzystane zostaną w podniesieniu jakości kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych UPH w Siedlcach.

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Społecznych
dr Beata Gałek