WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Informujemy, iż wnioski o przyznanie stypendium z dotacji projakościowej dla doktorantów na dofinansowanie  zadań projakościowych można składać drogą pocztową na adres:

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych,

ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce

w terminie najpóźniej do dnia 8 lipca 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Wniosek w wersji edytowalnej (załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do Regulaminu oraz klauzulę informacyjną można pobrać pod tym linkiem.