WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

W związku z jubileuszem 30-lecia samorządu, redakcja "Życia Siedleckiego" przeprowadziła głosowanie dotyczące inwestycji lub wydarzeń, które przez ostatnie dekady najbardziej zmieniły Siedlce. Jako najważniejszą inwestycję w Siedlcach wśród 14 propozycji, czytelnicy "Życia Siedleckiego" wskazali budowę Biblioteki Głównej i Wydziału Humanistycznego (aktualnie w nagrodzonym budynku znajduje się Wydział Nauk Humanistycznych i Wydział Nauk Społecznych) UPH. Spośród biorących udział w plebiscycie, aż 36% zagłosowało na te obiekty. Ponadto renowację Pałacu Ogińskich, uznało jako inwestycję zmieniającą oblicze miasta 6%. Łącznie więc 42% głosujących wskazało na działania inwestycyjne Uniwersytetu jako mające największy wpływ na Siedlce.