WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Zrzut ekranu 2023 05 16 105041

Dnia 24.04.2023r. członkinie Koła Naukowego INCLUSION wzięły udział w Konferencji Naukowej ,,Od stygmatyzacji do integracji - podróż po równe szanse”, która odbyła się na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu Filia w Opolu.
Na Konferencję zostaliśmy zaproszeni przez Koło Naukowe Integracja oraz Panią Profesor Irenę Motow. Po wstępie wygłoszonym przez Naszą Opiekunkę Koła, Panią Profesor Tamarę Zacharuk, przedstawiłyśmy prezentację pt. ,,Doświadczenia Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w działaniach inkluzyjnych”. Opowiedziałyśmy o działaniach Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, Centrum Inkluzji Społecznej oraz Koła Naukowego INCLUSION. Przedstawiłyśmy również Czasopismo „Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy” Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach. Na zakończenie opowiedziałyśmy o projektach, które mają miejsce w naszej Uczelni: ,,Doświadcz tego sam” oraz ,,UPH w Siedlcach – Uniwersytet MAXI”.


Na Konferencji miałyśmy okazję wysłuchać wielu znakomitych wystąpień.
Profesor Leszek Ploch ,,Pozbawieni szans czy narażeni na marnotrawstwo skazujące-kontekst udziału osób z niepełnosprawnością w kulturze.”
Pan Dziekan Wydział Nauk Społecznych na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym im. Jana Długosza w Częstochowie ,,Stygmatyzacja a włączenie osób z niepełnosprawnością w otwarty rynek pracy.”
Wacław Mitoraj ,,Adaptacja do warunków kary pozbawienia wolności a reintegracja. Aspekt psychologiczny przygotowania skazanych do zwolnienia.”
Mjr Magdalena Jankowska-Guściora ,,Oddziały terapeutyczne w polskim systemie penitencjarnym: ochrona przed stratyfikacją społeczną - pomoc w reintegracji.”
Magdalena Mitoraj ,,Stygmatyzacja bez szans na integrację: perspektywy osadzonych w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie z filią w Czersku.”
Janek Gawroński ,,Różnorodny JA" O tym jak to jest być osobą w spektrum autyzmu, o tym co wzmacnia, a co jest barierą w dostępie co całego życia. Perspektywa samorzecznika.”
Podczas Konferencji uczestniczyłyśmy również w Koncercie Integracyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „MAZOWIACY” pod kierownictwem Hani Szczepańskiej- Ploch.
Mamy nadzieję, że nasz udział w Konferencji zaowocuje współpracą naukową z innymi Uniwersytetami.