WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

nagrody rektora

Jego Magnificencja po raz pierwszy wręczył pracownikom naukowo-dydaktycznym Nagrody Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach za wysoko punktowane publikacje naukowe oraz redagowanie czasopism wydawanych przez UPH w 2022 r.

 

Wyróżnienia przyznane naukowcom to nowa inicjatywa Rektora, prof. dr. hab. Mirosława Minkiny, która honoruje publikowanie wyników badań w artykułach za 200, 140 i 100 punktów w czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych indeksowanych w bazach Scopus lub Web of Science oraz w monografiach naukowych, jak również redagowanie czasopism naukowych UPH, które w obowiązującym wykazie Ministra Edukacji i Nauki mają przypisane min. 40 pkt.

Nagrody mają na celu wspieranie publikowania w prestiżowych czasopismach i podnoszenie jakości badań naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, co ma wymierne przełożenie na ocenę I kryterium ewaluacji działalności naukowej dyscyplin.

Nagrodzonym pracownikom gratulujemy!

Więcej zdjęć oraz lista nagrodzonych pracowników: https://www.uph.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/nagrody-rektora-za-publikacje-i-redakcje-czasopism?fbclid=IwAR1EMGi2-MqFpItyOK3tzPktgv0YcijK9R1CKfRRt8wW8fESQ_hxagHFxJY