WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Szanowni studenci,
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych informuje, iż aby uzyskać indywidualną organizację studiów należy złożyć stosowne podanie w dziekanacie. Szczegóły uzyskania zgody na IOS precyzuje $17 Regulaminu studiów (https://bip.ires.pl/gfx/ap/files/Prawo/Uchwaly_2019/US-067-19-dc.pdf).
Nie wyznacza się terminu złożenia podania, ale jednocześnie informuje się, iż IOS swoje funkcjonowanie rozpoczyna od momentu przyznania zgody przez Dziekana, a nie wstecz, czyli np. od początku semestru.