WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Szanowni Studenci,
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych informuje, iż istnieje możliwość składania pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej) do dnia 31 października 2021 roku.
Aby móc skorzystać z takiej możliwości należy uzyskać zgodę Dziekana po uprzednim złożeniu odpowiedniego podania (do dnia 20.09.2021 r.) oraz uzyskania odpowiedniej opinii promotora pracy.