WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

342726974 621188053199656 7707472517616452194 n

24 kwietnia br. odbył się wykład, który poprowadził Pan Mirosław Kowalski - Biegły z listy prezesa SO w Warszawie, dla Warszawy Pragi, w Siedlcach, Ostrołęce oraz Olsztynie, ekspert w zakresie oceny technicznej w dziedzinie techniki motoryzacyjnej, ruchu drogowego i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rekonstrukcji zdarzeń drogowych, w tym kryminalistycznego badania miejsca zdarzenia, pomiarów prędkości za pomocą radarowych, laserowych i innych metod, członek i wykładowca Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Motoryzacyjnych, Ruchu Drogowego l, Maszyn i Urządzeń Autoconsultin.

Zdjęcie 6

W dniu 18 kwietnia 2023 roku, Koło Ekonomiczne zorganizowało warsztaty nt. ”ZUS dla studenta. Ubezpieczenia społeczne w praktyce” . Warsztaty otworzył Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych dr Radosław Korneć. W warsztatach oprócz studentów uczestniczył Dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości dr hab. Grzegorz Pietrek, prof. uczelni oraz Zastępca Dyrektora pani dr Monika Wakuła a także pracownicy Instytutu.

342936963 816186233206560 3369428138889981035 n

Dnia 17.04.2023 braliśmy udział w spotkaniu z kierowniczką Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach panią mgr Agatą Ługowską. Spotkanie miało charakter hybrydowy i złączyło ponad 100 osób! Głównym tematem była inkluzja społeczna osób o szczególnych potrzebach oraz reintegracja zawodowa osób wykluczonych. Dowiedzieliśmy się w jaki sposób możemy dołączyć do wolontariatu, odbyć praktyki czy staż w Centrum Integracji Społecznej. Przedstawiona oferta przypomniała nam, jak ważna jak jest pomoc drugiemu człowiekowi i jak wielka płynie z tego satysfakcja.

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych
BĘDZIE NIECZYNNY w dniach:

2.05.2023 r.(wtorek)
27.05.2023 r.(sobota).

Nadchodzące wydarzenia

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Systemy dochodów jednostek samorządu terytorialnego w wybranych krajach", 27-28 września 2023 r.

Zdjęcie przedstawia grafikę promocyjną Konferencji