WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Festiwal Nauki dla przedszkolaków

Dnia 19 maja 2022 roku w Instytucie Pedagogiki odbył się Festiwal Nauki dla Przedszkolaków z siedleckich przedszkoli ćwiczeń Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Przedsięwzięcie ma charakter cykliczny i jak co roku obejmuje paranaukowe sekcje i warsztaty dla dzieci 6-letnich jako „młodych naukowców”. 

Więcej informacji na stronie

Nowe logo UPH
W odpowiedzi na wyzwania jakie stawia rewolucja informacyjna i współczesne trendy marketingowe Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach wdraża nowy system identyfikacji wizualnej.
Nowe logo Uniwersytetu jest oparte na siatce, stworzonej na bazie starego elementu, antycznych filarów, które odnoszą się do jakości, a przede wszystkim są symbolem, z którym identyfikujemy uczelnię w przestrzeni publicznej. W nowym znaku zawarliśmy symbol Biretu - odwołujący się do rozpoczęcia i ukończenia studiów oraz  Dach, dający nam poczucia bezpieczeństwa i zaufanie. Tarcza symbolizuje zwycięstwo i interdyscyplinarność uczelni. W sygnecie zawarte są także litery tworzące akronim nazwy uczelni. Bez studentów uczelnia byłaby tylko budynkiem, dlatego w tarczę wpisana jest Twarz - studenta, nauczyciela i pracownika.
Odświeżona tożsamość wizualna UPH nawiązuje do przeszłości, akcentuje ważne dla nas wartości i wprowadza Uczelnię w nowe środowisko informacyjne i edukacyjne.

Logo UPH i nazwa uczelni w językach obcych (link).

Prezentacja logo UPH (link).

Bezpieczeństwo międzynarodowe grafika na stronę

Z ogromną radością informujemy o uruchomieniu nowego kierunku studiów I stopnia - bezpieczeństwo międzynarodowe!

logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach znalazł się w gronie laureatów programu NAWA SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia. Uniwersytet otrzyma fundusze na realizację projektu pt. Zarządzanie marką na rynku międzynarodowym – doświadczenia polskie. Projekt został opracowany przez zespół pracowników Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości w składzie: dr Edyta Bombiak, dr Marcin Chrząścik, dr Radosław Korneć, dr Agata Marcysiak, dr Anna Rak.

Nadchodzące wydarzenia

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Systemy dochodów jednostek samorządu terytorialnego w wybranych krajach", 27-28 września 2023 r.

Zdjęcie przedstawia grafikę promocyjną Konferencji