WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr hab. Anna Klim-Klimaszewska laureatem nagrody Złotego Jacka

Nagroda Złotego Jacka w formie pozłacanej statuetki oraz dyplomu przyznawana jest przez Kapitułę reprezentującą: Siedleckie Towarzystwo Naukowe, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Brama”, Muzeum Regionalne w Siedlcach. Nagrodę Złotego Jacka mogą otrzymać osoby oraz instytucje, wytypowane (wcześniej zgłoszone) w 3 kategoriach: osiągnięcia naukowe, działalność popularyzatorska, osiągnięcia kulturalne i artystyczne.
Prof. uczelni dr hab. Anna Klim-Klimaszewska została wyróżniona za osiągnięcia naukowe. Jest pierwszym pedagogiem uhonorowanym tym zaszczytnym wyróżnieniem. Wręczenie nagród odbyło się 28 października 2022 roku na gali w Muzeum Regionalnym w Siedlcach.
Serdecznie gratulujemy!

artykuł

28 października 2022 r. ukazało się wydanie "Życia Siedleckiego", w którym dr Bartłomiej Suchodolski przybliżył czytelnikom problematykę inflacji. Zachęcamy do zapoznania się z całym artykułem.

Udział studentów w rozprawie sądowej

W dniu 25 października 2022 roku grupa studentów kryminologii uczestniczyła, jako publiczność, w rozprawie toczącej się przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie II Wydziale Karnym o sygnaturze II AKa 492/21, dotyczącej głośnej sprawy śmiertelnego pobicia jednego z liderów grupy rockowej "Brygady kryzys". Studenci mieli okazję poznać procedurę toczącego się postępowania przed Sądem Apelacyjnym, wysłuchać wniosków dowodowych w instancji odwoławczej, jak również głosów stron. Ponadto zapoznali się z nowymi regulacji, zawartymi w Ustawie o ustroju sądów powszechnych, w tym tzw. teście niezależności, jego podstawach i praktycznych rozstrzygnięciach. Rozprawa trwała od godziny 12 do blisko 15. Z uwagi na skomplikowany charakter postępowania, wyrok będzie ogłoszony w dniu 8 listopada 2022 r. 

Wizyta prof. Grzegorza Pietrka w Kolonii

W dniach od 2 do 8 października 2022 roku, dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości, dr hab. Grzegorz Pietrek, profesor uczelni, wziął udział w wyjeździe studyjnym do Uniwersytetu w Kolonii, który odbył się w ramach projektu MEiN pod nazwą "Liderzy w zarządzaniu uczelnią". Efektem wyjazdu jest nawiązanie wielu kontaktów z przedstawicielami kadry kierującej uczelniami z Polski, Niemiec i Nigerii.

Czytaj dalej

Nadchodzące wydarzenia

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Systemy dochodów jednostek samorządu terytorialnego w wybranych krajach", 27-28 września 2023 r.

Zdjęcie przedstawia grafikę promocyjną Konferencji