WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

debata nt. Znaczenia diagnozy w pracy z rodziną

Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie przez SOS Wioski Dziecięce i Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Celem projektu jest stworzenie platformy do wymiany doświadczeń i doskonalenie praktyki w codziennej pracy. W trakcie spotkania dyskutowano, m.in. na temat diagnozy pedagogicznej  w metodycznym działaniu asystenta rodziny, a także w kontekście pracy z dzieckiem i rodziną w środowisku lokalnym.

warsztaty kulinarne połączone z kolacją międzynarodową organizowane przez Welcome Center

Na Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UPH w Siedlcach studenci międzynarodowi z Białorusi, Indonezji, Kazachstanu, Kirgistanu, Turcji i Polski mieli możliwość przygotowania polskich dań. Przygotowywanie posiłków poprzedził wykład dotyczący tradycyjnej kuchni polskiej, a nad całym wydarzeniem czuwała Pani mgr Agnieszka Decyk z Poradnia Dietetyczno-Żywieniowa UPH.

Festiwal Nauki i Sztuki

17-18 listopada odbyła się 24. edycja Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach. Misją Festiwalu jest upowszechnianie nauki i stworzenie możliwości obcowania z nią osobom w każdym wieku, niezależnie od wykształcenia. Festiwalowe wydarzenia przedstawiają naukę w przystępny sposób, pomagają zapoznać się z metodami naukowymi, zachęcają do pogłębiania wiedzy i rozwijania zainteresowań.

Koło naukowe Kryminologii i Kryminalistyki w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej

14 listopada 2022 r. w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej odbyła się wizyta członków Koła naukowego Kryminologii i Kryminalistyki Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Studenci zapoznali się ze specyfiką wykonywanych zadaniach oraz zakresem badań prowadzonych przez poszczególne zakłady w Laboratorium Kryminalistycznym, funkcjonującym w strukturach Centrum Szkolenia ŻW.

Nadchodzące wydarzenia

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Systemy dochodów jednostek samorządu terytorialnego w wybranych krajach", 27-28 września 2023 r.

Zdjęcie przedstawia grafikę promocyjną Konferencji